Intro We love tomatoes Gezonde bedrijven, plezierig werken 1+1=3 Familiebedrijf Bekijk de video De toekomst: van vereniging naar onderneming Cijfers en feiten

Tomaten - daar zijn we gek op

De telers van Prominent telen het hele jaar rond de allerbeste tomatenrassen. Het brede assortiment zorgt ervoor dat er voor elke consument een geschikte tomaat beschikbaar is. De telers zorgen er bovendien voor dat al die tomaten zo vers, smaakvol en aantrekkelijk mogelijk in het winkelschap terecht komen. Ze doen dat samen met heel veel partners en met elkaar. Samen sta je immers sterk.

Onze missie en kernwaarden

Als innoverende specialist in tomaten, is het onze passie om elk type consument dagelijks te laten genieten van onze gezonde en smaakvolle producten. Deze producten worden geteeld door onze telers; toonaangevende producenten van topkwaliteit tomaten.

Onze kernwaarden vormen de basis van wie wij zijn en hoe wij dagelijks handelen en zakendoen: we care – we are fresh – we are healthy – we are partners.

We love tomatoes

“Ik ben Jack! Tomaten zitten ons bijna letterlijk in het bloed. We kweken ze al generaties lang met liefde en zorg op familiebedrijven en in nauwe samenwerking met de natuur. Samen met onze partners investeren we onze tijd en energie in de allerbeste rassen en stemmen we onze inspanningen af op de behoeften van de markt.”

Gezonde bedrijven, plezierig werken

“Ik ben Bart! Bij Prominent werken we aan een bloeiende toekomst voor de aangesloten bedrijven. We gaan voor voldoende schaalgrootte en een duurzame teelt. En marktvragen? Die beantwoorden we op een innovatieve manier. Natuurlijk zorgen we daarnaast voor een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Zodat ook zij zich goed kunnen ontwikkelen.”

1+1=3

Prominent is een vereniging van 27 tomatentelers. We werken samen als het gaat om afzet, verpakken, veredelen en het uitzenden van personeel. Maar we ontwikkelen ook kennis met elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van teelt, gewasbescherming en energie. Onze drie eigen teeltlocaties werken daarbij als proeftuin.

Familiebedrijf

De tomatenteelt is al heel generaties lang geworteld in Nederland. In Westland zijn veel van onze familiebedrijven begonnen. Een aantal bedrijven heeft ook elders ruimte gezocht en gevonden. De familie Groenewegen - met vader Jack en dochters op deze plaat - is ook een bedrijf met historie. Lees maar.

1966:

Koos Groenewegen begint een tuinbouwbedrijf met 1,5 hectare tomaten in Naaldwijk. Jack, zijn zoon, sluit zich eind jaren tachtig met enthousiasme bij hem aan.

1991:

Vanwege gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden verhuist het bedrijf naar De Lier. Jack – pas 22 jaar – neemt het bedrijf van zijn vader over.

1993:

Jack staat, samen met collega-telers, aan de basis van telersvereniging Prominent. Én aan de wieg van de trostomaat.

2018:

Jack teelt inmiddels cocktailtomaten. Op zijn bedrijf van 16 ha gaan de zaken goed. Dat kan ook haast niet anders als je met elkaar innovatief bent en investeert in kwaliteit, kennis en duurzaamheid.

De toekomst:

Zal één van de dochters van Jack straks in de voetsporen van haar vader en opa treden?

De toekomst: van vereniging naar onderneming

De tijd staat niet stil. We willen de positie van onze bedrijven waarborgen en u blijvend bedienen van een breed assortiment toptomaten. Daarom zetten we in op duurzame en innovatieve ontwikkelingen én werken we aan vernieuwende oplossingen voor vragen uit de markt. Bovendien ontwikkelen we onze bedrijfsvoering verder door en realiseren we schaalvergroting. We doen dat door de vereniging stap voor stap om te vormen naar een onderneming. Richting 2028 kunnen Prominentleden ervoor kiezen zelfstandig door te groeien, te fuseren met collega-telers of het eigen bedrijf in ruil voor aandelen in Prominent onder te brengen.

Cijfers en feiten

Prominent anno nu:

 • Vereniging van 32 telers
 • Teelt van 11 type tomaten
 • Werkoppervlakte van ruim 440 ha glas
 • Belichting van kassen op 200 hectares (48%)
 • Innovatiecentrum van 30 ha, verdeeld over drie eigen teeltlocaties


Download onze Corporate brochure

Video: historie

Lees meer
Intro Zuinig met water Hallo sluipwesp Toekomst Cijfers en feiten Warme kassen Verantwoord licht
We Care.

Tomaten – verantwoord en duurzaam geteeld

Bij Prominent werken we graag in én aan een gezonde omgeving. In de gecontroleerde omgeving van de kas gaan we zuinig om met grondstoffen. Verder werken we hard aan hergebruik van afvalstoffen en gaan we voor 100% gebruik van onze tomaten. Door innovatieve en duurzame energiemaatregelen, zuinig gebruik van water, natuurlijke gewasbescherming en de hoge opbrengst per hectare, houden we de klimaatbelasting zo laag mogelijk. Daarom zijn Nederlandse kastomaten de duurzame keus bij uitstek.

Warme kassen

We gebruiken energie om onze kassen warm te krijgen en te houden. Dat doen we zo duurzaam mogelijk door gebruik te maken van aardwarmte en industriële restwarmte. Op dit moment maken twee van onze telers al gebruik van aardwarmte. Op twintig andere teeltlocaties zijn Prominenttelers bezig met de ontwikkeling van aardwarmtebronnen. Ook voor de bredere inzet van restwarmte van de industrie bestaan concrete plannen.

Verantwoord licht

Voor de belichting van onze kassen is energie nodig. Innovatieve energie-efficiënte lampen zorgen ervoor dat we met minder energie het hele jaar rond smaakvolle toptomaten kunnen leveren. Ook de bredere inzet van groene stroom voor de belichting van de kassen heeft onze aandacht.

Circulair werken

Bij Prominent willen we dat alles wat de kas verlaat een goede bestemming krijgt. Zo verwerken we tomaten die te groot, te klein of beschadigd zijn tot ovengedroogde tomaten. Van de resttomaten (ongeveer 1% van het totaal) wordt diervoeding gemaakt. En plantenresten? Die vormen de basis voor biomassa, op zijn beurt goed voor een groot deel van de duurzame energie die in Nederland geproduceerd wordt. Tenslotte worden de steenwolmatten waarop onze tomaten groeien na gebruik in de kas verwerkt tot bakstenen.

Maar ook andersom gaat de vlieger op. Wij gebruiken zelf ook restproducten. Biomassa, warmte en CO2 van de industrie bijvoorbeeld. De CO2 gebruiken we om de tomatenplanten in de kas beter te laten groeien.

Zuinig met water

Tomatenplanten groeien in onze kassen op steenwolmatten. Via druppelaars krijgen de planten water met voedingsstoffen toegediend. En blijft er water over? Dan vangen we dat op in goten. We ontsmetten het en vullen het weer aan met voedingsstoffen voordat het opnieuw de kas in gaat. Het systeem is dus gesloten; er gaat helemaal geen water verloren.

Hallo sluipwesp

In de beschermde omgeving van onze kassen zorgen we voor het best mogelijke klimaat. We creëren er een biologisch evenwicht waarin ziekten en plagen weinig kans krijgen. Preventief zetten we sluipwespen en roofmijten in als natuurlijke vijanden van plagen. En ontstaat er dan toch nog een plaag of ziekte, dan corrigeren we het systeem met biologische gewasbeschermingsmiddelen. Pas als ook dat niet lukt, grijpen we heel gericht chemisch in. Onder strikt protocol natuurlijk.

Efficiënte hommels

Eind jaren 80 werd duidelijk dat hommels heel efficiënt tomaten bestuiven. Hun relatieve grootte zorgt ervoor dat ze goed in contact komen met meeldraden en stampers. Daarom verzorgen zij tegenwoordig de verspreiding van stuifmeel in onze kassen. En daarmee zorgen ze er dus voor dat daar ook echt tomaten kunnen groeien.

Toekomst

Bij Prominent werken we zo verantwoord en duurzaam mogelijk. We volgen ontwikkelingen dan ook op de voet en testen nieuwe mogelijkheden graag uit in ons Innovatiecentrum. Zo zorgen we ervoor dat we steeds dichter bij ons streven komen: volledig circulair werken.

Cijfers en feiten

 • Energiebesparende maatregelen, veredeling én efficiënter gebruik van kassen en installaties zorgden voor een forse daling van de gebruikte brandstof in de Nederlandse glastuinbouw (59% tussen 1990 en 2016). De fysieke productie per m2 steeg in die periode juist met 48%.
 • Ruim 65% van onze bedrijven maakt straks gebruik van aardwarmte.
 • Per kilo tomaten verbruiken wij in onze kassen 12-15 liter water. In landen rond de Middellandse Zee gebruikt men daarvoor 60 liter op een open veld.
 • 100% van onze tomaten vindt een goede bestemming. 99% gaat, vers of gedroogd, naar de klant. De rest wordt als diervoeding gebruikt.
 • De CO2-uitstoot van de Nederlandse glastuinbouw daalde in de periode 2010-2016 met 31%
 • Het gebruik van duurzame energie in de Nederlandse glastuinbouw ging in de periode 2010-2016 over de kop (+126%).
Lees meer
Intro Aardwarmte Warmte én koeling voor een woonwijk Restproducten vanuit Rotterdam Toekomst Cijfers en feiten
We Care.

Prominenttomaten – zuinig met energie en water

Bij Prominent hebben we respect voor de natuur en oog voor mensen. Ook voor de generaties na ons. Daarom telen we onze tomaten zo energiebewust mogelijk. We besparen energie waar we maar kunnen en gebruiken steeds vaker duurzame energiebronnen om onze kas te verwarmen. En houden we energie over? Dan leveren we die aan duizenden huishoudens in de regio.

Benieuwd welke maatregelen we nog meer nemen? Bekijk de animaties over energie, water, gewasbescherming en 100% gebruik van reststromen.

Aardwarmte

Bij aardwarmte maken we simpelweg gebruik van het warme water dat in de diepte van de aarde aanwezig is. Met opgepompt warm water verwarmen we eerst de kassen. Daarna pompen we het afgekoelde water terug de aarde in. Daar warmt de aarde het zelf opnieuw op. Prominenttelers bij Vierpolders en in Westland maken nu al gebruik van aardwarmte.

Warmte én koeling voor een woonwijk

Tomatenkassen kunnen als grote zonnecollector werken. Ze vangen heel veel warmte op. Een deel van die warmte gebruiken we in de zomer, een ander deel slaan we op voor gebruik in de winter. En dan nog houden we warmte over. Met die warmte kunnen we dan weer nabij gelegen woonwijken verwarmen.

Restproducten vanuit Rotterdam

Om tomatenplanten in kassen te kunnen laten groeien, hebben we warmte en CO2 nodig. Bij industriële processen komen die warmte en CO2 juist vaak als restproduct vrij. Zo ook in Rotterdam. Niet vreemd dus dat de Rotterdamse industrie ons graag van haar restproducten voorziet. En zo snijdt het mes aan twee kanten.

Regenwater

Duurzaam werken is soms helemaal niet moeilijk. Zo vangen onze regenwaterbassins bijvoorbeeld genoeg regenwater op om onze planten van water te voorzien. We gebruiken het water in een gesloten systeem. Onze tomatenplanten krijgen regenwater met voedingsstoffen toegediend. En blijft er water over? Dan vangen we dat op, ontsmetten het en vullen het weer aan met voedingsstoffen voordat het opnieuw de kas in gaat. Zo verspillen en lozen we geen water.

Toekomst

Als het gaat om duurzaam ondernemen, pakken we steeds verder door. Zo gebruiken we in de nabije toekomst meer groene stroom en stappen we op belichting met energiezuiniger (led)lampen over zodra dat kan. Verder staat de boring naar aardwarmte voor 20 van onze teeltlocaties in de planning en gaan we meer restwarmte leveren aan onze omgeving.

Cijfers en feiten

 • 85% van onze telers werkt aan verduurzaming van de energievoorziening op het bedrijf (bijvoorbeeld aardwarmte).
 • De semi-gesloten kas van Innovatiecentrum Prominent produceert een overschot aan zonnewarmte. Dat warmteoverschot slaan we op in een grondwaterbron onder een Naaldwijkse woonwijk. In de winter levert dit verwarmde grondwater warmte aan de wijk. Het gebruikte, afgekoelde grondwater wordt in de bodem opgeslagen en koelt de kas én de woningen vervolgens in de zomer. We gaan ervoor dit soort situaties uit te breiden.
 • Prominent teelt op 30 ha. PlanetProof tomaten. Meer info hierover is te vinden via deze link .
Lees meer
Intro Toptomaten Van oogst naar bord: supersnel en op maat verpakt Cijfers en feiten Bekijk de video
Video: Van zaadje tot schap
We are Fresh.

Kwaliteitstomaten – zo vers als maar kan

Bij Prominent staan we garant voor de beste kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid. Niet alleen in de kassen houden we onze tomaten goed in de gaten. Ook als ze rijp, volgroeid en geplukt zijn, worden ze nog eens gecontroleerd. En dan? Dan gaan ze zo snel mogelijk op weg naar úw winkelschap. Op maat verpakt en supervers.

Toptomaten

Keurmeesters controleren onze tomaten veelvuldig op houdbaarheid, kleur, gewicht en percentage natuurlijke suikers (de Brix-waarde). Pas als alles, ook na het plukken en verpakken oké is, geven ze hun fiat. En dan gaan die toptomaten zo snel mogelijk op weg naar úw winkelschap.

Van oogst naar bord: supersnel en op maat verpakt

Na het plukken brengen we onze tomaten naar de exporteur óf sorteren en verpakken we ze in ons verpakkingscentrum. Omdat iedere klant zo zijn eigen wensen heeft, verpakken we op maat. Een flowpack met één tros of een 1 kiloverpakking? Het is allemaal mogelijk. En dat binnen 24 uur na de oogst. Er gaan elk jaar zo’n 75 miljoen verpakkingen bij ons de deur uit. Benieuwd naar de verpakkingsmogelijkheden? Ga naar de pagina Assortiment en bekijk per segment de opties.

Cijfers en feiten

 • We verpakken onze tomaten op de dag van de oogst. De volgende dag zijn ze al op weg naar het winkelschap.
 • Certificeringen:
  • We controleren onze tomaten op residuen en een geaccrediteerd laboratorium voert analyses uit voor het ketenbrede QS systeem.
  • Bij gewasbeschermingsactiviteiten volgen wij de richtlijnen van GLOBALG.A.P.
  • Ons verpakkingscentrum voldoet aan de eisen van BRC Food en IFS Food.
  • Ons verpakkingscentrum is ISO 22000 gecertificeerd voor de vervaardiging van gedroogde tomaten.
  • Klantspecifieke wensen t.a.v. arbeid, veiligheid en hygiëne worden altijd gehonoreerd.

Klik hier voor de meest actuele certificaten van onze telers en de Verpakkingscentra.

 • Omdat kwaliteit bij ons voorop staat, werken al onze telers volgens het Prominent kwaliteitssysteem. Onze telers behaalden daar tal van certificaten mee.
 • Met de GLOBALG.A.P. GRASP-module borgen we veilige werkplekken voor en de juiste uitbetaling aan onze medewerkers.

Track & trace

Ons digitaal registratiesysteem zorgt ervoor dat onze tomaten gevolgd kunnen worden van het teeltbedrijf tot in het schap. Omdat de specifieke code van een teler op het etiket afgedrukt wordt, is voor iedereen eenvoudig te achterhalen waar de tomaat gekweekt is.

Video: Van zaadje tot schap

Lees meer
Intro Consument bepaalt succes Toekomst
We are Partners.

Succes op de winkelvloer – daar werken we samen aan

Samenwerken vinden we bij Prominent heel belangrijk. Binnen Growers United fungeert het verkoop- en marketingteam tomaat als ketenregisseur en werken ze samen met alle schakels in de keten. Van veredelaars en leveranciers tot retailers en klanten. We steken onze energie in het telen van de allerbeste rassen én in het begrijpen van de behoeften van onze partners. Inclusief de shopper. We werken dus samen van de kas tot aan het bord.

Partners in de tuinbouwketen

Om voorop te kunnen blijven lopen, moeten we ons continue ontwikkelen. We zoeken daarom partijen op die samen met ons willen gaan voor het perfecte product. Veredelaars, leveranciers van biologische gewasbescherming en deskundigen op het gebied van klimaat- en datasystemen bijvoorbeeld. In een transparante keten wisselen we eerst kennis uit. Daarna testen we innovaties samen met onze partners in ons innovatiecentrum.

Consument bepaalt succes

Naast innovatieve tomatentelers zijn we ook specialist in het vermarkten van tomaten. Omdat shoppers het vaak lastig vinden de juiste keuze te maken, onderzoeken we bijvoorbeeld wat Femke wil, wat Laurens belangrijk vindt en waar Bella van geniet. Op basis van hun motieven en de keuzes die de meest invloedrijke doelgroepen maken, komen we tot een shopper- en categoriestrategie die perfect bij uw klanten past. Want de consument bepaalt uiteindelijk ons succes!

Toekomst

 • Doorontwikkelen

We ontwikkelen ons innovatiecentrum steeds verder door. Daardoor kunnen we ook in de toekomst alle innovaties goed uittesten. Onder andere op productniveau.

 • Perfectioneren shopper marketing

Om nog beter in te kunnen spelen op de keuzes van shoppers, investeren we blijvend in marktonderzoek. We gebruiken de resultaten daarvan om uw en onze verkoopresultaten steeds verder te kunnen optimaliseren.

Cijfers en feiten

Eén van de grootste generaties in de geschiedenis staat op het punt om te bepalen hoe het geld wordt uitgegeven de komende jaren. Millennials (of generatie Y) zoals onze Bella staan klaar om de economie opnieuw vorm te geven. Hun ervaringen zullen de manier waarop we kopen en verkopen veranderen. Wat kunnen we vertellen over hun gedrag?

 • Vrienden zijn voor millennials misschien wel het belangrijkste in hun leven. Ze hebben een grote vriendenkring, die ze zowel online als offline ontmoeten.
 • 29% van de millennials gaat minstens een keer per week uiteten.
 • Voor de millennials draait het bij eten vooral om gemak.
 • Britse millennials geven in de supermarkt jaarlijks meer geld uit dan hun ouders.
 • 34% van de Britse millennials koopt duurzame, veganistische en biologische voeding om de planeet te beschermen, ook al is dat wat duurder.
Lees meer
Intro Vitaminebommetjes en meer Bewaartips Recepten Bewaartips Cijfers en feiten Bekijk de video
Video: We are Fresh. How are you?
We are Healthy.

We challenge you! 

Consumenten op meerdere momenten per dag laten genieten van onze gezonde en smaakvolle tomaten. Meer genieten, meer vitamines en meer energie. Kortom een fitter leven. Dat is onze gezamenlijke uitdaging. Een missie die we samenvatten in één simpele zin: We challenge you!

We dagen niet alleen onze telers en partners uit om onze tomaten zo vers, smaakvol en aantrekkelijk mogelijk in de winkels te krijgen. Ook supermarktketens kunnen deze uitdaging niet naast zich neerleggen. Helpt u ook mee de wereld fitter te maken? Join our challenge!

Vitaminebommetjes en meer

Tomaten zitten vol vitamine A en C, betacaroteen, zink, calcium en ijzer. Verder zijn ze rijk aan lycopeen, een antioxidant die je cellen beschermt en jong houdt. Het stofje werkt onder andere als zonnefilter. Maar dan van binnen uit.

Variatie genoeg

Tomaten: je kunt er zoveel mee doen. Uit het vuistje eten, in een salade verwerken, koken, bakken, grillen, in soepen of sauzen gebruiken…..

Inspiratie nodig? Kijk hier voor onze heerlijke recepten met tomaten.

Bewaartips

Tomaten blijven het lekkerst als je ze bij kamertemperatuur bewaart. Dat is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. Een te lage temperatuur maakt tomaten niet alleen minder lekker, ze verliezen er ook nog eens goede voedingsstoffen door. Buiten de koeling bewaren dus.

Meer transport- en bewaartips.

Toekomst

Prominent werkt samen met wetenschappers en andere partners aan innovaties op het gebied van voeding. Maar waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken?

 • Aan gepersonaliseerd eten

Gepersonaliseerd eten staat voor voeding op maat. Bijvoorbeeld voor patiënten in ziekenhuizen.

 • Aan voeding uit de 3D-printer

Cartridges van een 3D-foodprinter bevatten specifieke voedingsstoffen. Zo kan eten precies afgestemd worden op de behoeften van een individu.

 • Aan het extraheren van voedingsstoffen

Het is inmiddels mogelijk hoogwaardige voedingstoffen uit tomaten te halen. Die voedingsstoffen kunnen daarna bijvoorbeeld als gezonde smaakstof toegevoegd worden aan andere voedingsmiddelen.

Cijfers en feiten

 • Lycopeen is een antioxidant die je cellen beschermt en jong houdt.

 • Wist je dat lycopeen het natuurlijke pigment is waaraan tomaten hun rode kleur danken? Hoe roder de tomaat, hoe meer lycopeen erin zit. En verhit je tomaten? Dan komt er alleen nog maar meer lycopeen vrij.

 • Wist je dat tomaten cholesterolverlagend werken en een natuurlijke bloedverdunnende werking hebben? Ze zijn daarmee ook goed tegen hart- en vaatziekten.

Video: We are Fresh. How are you?

Lees meer