Aardwarmte Vierpolders

01 Mar 2015

Prominentleden Kwekerij Noordermeer en Voort Brielle maken gebruik van aardwarmte om hun kas te verwarmen. Beiden zijn gevestigd in Vierpolders en samen met andere telers verenigd in het Collectief Aardwarmte Vierpolders. Met elkaar werken deze ondernemers al jaren aan verduurzaming van hun teeltproces. De keuze voor aardwarmte is hier een logisch gevolg van.

Prominentleden Kwekerij Noordermeer en Voort Brielle maken gebruik van aardwarmte om hun kas te verwarmen. Beiden zijn gevestigd in Vierpolders en samen met andere telers verenigd in het Collectief Aardwarmte Vierpolders. Met elkaar werken deze ondernemers al jaren aan verduurzaming van hun teeltproces. De keuze voor aardwarmte is hier een logisch gevolg van.

Door de klimaatverandering en fossiele brandstoffen die langzaam maar zeker opraken, gaat men steeds meer op zoek naar alternatieve en meer duurzame vormen van energie. Aardwarmte is een zeer milieuvriendelijke en voor Nederland nog relatief nieuwe oplossing. En vooral aantrekkelijk op plaatsen met een grote warmtebehoefte, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw in Vierpolders.

Begin maart 2015 is men van start gegaan met de eerste fase van het project, het bouwrijp maken van de boorlocatie. Inmiddels zijn de boringen afgerond, de leidingen gelegd en wordt er water uit de aardwarmtebron in Vierpolders gepompt. Op deze manier worden de kassen verwarmd en groeien er smaakvolle tomaten in een duurzame omgeving.

Meer weten? Kijk op www.aardwarmtevierpolders.nl.

Activeer de shopper om tomaten te eten op verrassende momenten

Bijvoorbeeld bij het ontbijt. Benieuwd naar het positieve effect hiervan?