Duurzaam geteeld

Elk jaar neemt onze coöperatie stappen om de productiemethode verder te verduurzamen. Die maatregelen richten zich op energie, water, middelen en 100% gebruik van reststromen.

Energie

Gas is nu nog de voornaamste energiebron om de kas te verwarmen. Onze telers beseffen dat fossiele brandstoffen eindig zijn. Zij gaan daarom zo spaarzaam mogelijk om met energie en zijn altijd op zoek naar alternatieven. In tien jaar tijd is ons aardgas gebruik al drastisch gedaald. Teelden wij toen nog 40 kilo tomaten met 60 m3 aardgas, nu is dat al 140 kilo. Wil je weten hoe onze telers omgaan met energie en welke alternatieven zij gebruiken? Bekijk dan onze animatie.Water

Voor de teelt van groenten is veel water nodig. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond af. En dat terwijl er in de toekomst meer voedsel nodig is voor de groeiende wereldbevolking. Onze telers beseffen dat water een schaars goed is en gaan er daarom zo efficiënt mogelijk mee om. Zo proberen zij gezonde en voedzame tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers te telen met zo min mogelijk liters. Wil je weten hoe onze telers dit doen? Bekijk dan onze animatie.Gewasbescherming

De samenleving wil het middelengebruik in de landbouw terugdringen. Onze telers staan daar volledig achter. Zij kiezen voor 100% biologische gewasbescherming en bestuiving en bestrijden ziekten en plagen op natuurlijke wijze. Soms is het nodig om op plekken waar een plaag is uitgebroken toch chemisch te behandelen. Dat doen zij uiteraard liever niet. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zorgen zij iedere dag voor optimale leefomstandigheden van de plant. Samen met onderzoeksinstellingen en andere partijen zoeken zij naar manieren om hun gewassen krachtig en weerbaar te maken. Wil je weten hoe onze telers hiermee omgaan? Bekijk dan onze animatie.Hergebruik

Hoewel onze telers zoveel mogelijk alle voorkomende afvalstromen op de teeltbedrijven scheiden en recyclen, moeten zij soms producten weggooien die niet aan hun hoge kwaliteitseisen voldoen. Binnen DOOR onderzoekt een werkgroep hoe zij vruchtgroenten met een deuk of buts kunnen verwerken tot nieuwe producten. Dit levert al één afvalstroom minder op. Ons streven is om in de toekomst niets weg te gooien, maar alle afvalstromen te recyclen of te hergebruiken. Kortom, op weg naar honderd procent gebruik. Wil je meer weten hoe wij dit doen? Bekijk onze animatie.


Klik hier voor meer duurzame projecten.

Activeer de shopper om tomaten te eten op verrassende momenten

Bijvoorbeeld bij het ontbijt. Benieuwd naar het positieve effect hiervan?