Blogs

Van exclusief nicheproduct naar leveren in bulk

Wat heeft doorgaans de voorkeur; versproducten leveren in bulk of met exclusieve producten specifieke markten bedienen? Beide opties bieden voordelen, zoals een grote afzetmarkt door bulklevering of een toonaangevende positie door unieke producten. Maar wat als we beide opties combineren? Dat we bijzondere producten in bulk gaan aanbieden, waardoor een groter publiek kan worden bereikt? Dan hebben we een win-win situatie te pakken!

Met meer volume, meer consumenten bereiken

Het woord ‘bulk’ heeft soms een wat negatieve connotatie. Het wordt gezien als dertien in dozijn, niet inspirerend, van middelmatige kwaliteit en goedkoop. Prominent denkt daar anders over. Want meer volume betekent ook een groter bereik en dat biedt nieuwe kansen! Tijdens de ontwikkeling van onze producten staat de consument altijd op één. Met haar smaakbeleving in het achterhoofd, werken onze telers voortdurend aan nieuwe producten. Maar waarom zou je producten met zulke unieke eigenschappen enkel beschikbaar maken voor een kleine doelgroep, als heel Europa kan genieten van smaakvolle trostomaten?

Door strategische samenwerkingen staan we sterker

Door binnen Nederlandse versketens strategische samenwerkingen aan te gaan, kunnen enorme stappen worden gezet. Het delen van kennis en ervaring kan de productie en levering van bijzondere producten een enorme boost geven. Het artikel ‘Strategische samenwerking in versketens’, gepubliceerd in april 2019 door EFMI Business School, zegt hierover:

In de toekomst zal het aandeel versketens dat zich richt op concepten met toegevoegde waarde voor de consument toenemen.Dit zal deels binnen strategische ketensamenwerkingen plaatsvinden. Vertrouwen is binnen strategische ketensamenwerking cruciaal. Daarnaast zijn als het hebben van innovatieve en onderscheidende concepten en inzicht in consumentenbehoeften van grootbelang.

Strategische ketensamenwerking kan innovatie bevorderen en bijdragen aan optimalisatie van ketens. Belangrijke voordelen van strategische ketensamenwerking zijn:

 • Ketenpartners kunnen elkaars competenties aanvullen
 • Specialismen worden verbonden
 • Er vindt uitgebreide afstemming in de keten plaats
 • De voorspelbaarheid en de snelheid van de keten worden vergroot

Waarom dan niet in een eerder stadium de krachten bundelen om vanuit een solide basis bijzondere producten te kunnen introduceren? Meer kennis, meer middelen, meer volume, meer risicospreiding en meer marketing leiden tot meer bereik en uiteindelijk tot meer omzet en meer groeimogelijkheden in de markt.

DOOR Partners / Prominent deelt haar kennis en ervaring graag met anderen. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Wim van den Berg van DOOR Partners / Prominent: w.vandenberg@doorpartners.nl of +31 (0)6 5756 4346.

Prominent is een merk van Coöperatie DOOR U.A. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en kwaliteitscontrole van het product.

Terug naar blogs

Vorige artikelen

 • datum 20 Mar 2019

  Een trostomaat is zoveel meer dan alleen rood en rond!

  In onze vorige blog vertelden we al dat consumenten bepalen of een product succesvol is of niet. Hetzelfde geldt voor de smaak van onze trostomaten. Via een onafhankelijk smaakpanel wordt tweewekelijks de smaakbeleving van onze producten vastgesteld.

  Wil je meer weten? Lees dan verder

 • datum 06 Feb 2019

  Een succesvol product? Dat bepaalt de consument!

  Door hun toegang tot meer informatie en kennis, neemt de macht van consumenten toe. Om tegemoet te komen aan hun veeleisendheid, zullen producenten transparanter moeten worden en gerichter informatie bieden.

  Wil je meer weten? Lees dan verder

Volg ons