Ketensamenwerking als duurzame oplossing

25 Aug 2021

Ketensamenwerking is meer dan een korte termijnactie. Deze vorm van samenwerking vraagt commitment om gezamenlijke doelen te bereiken. Wij bespreken de voordelen!

Ketensamenwerking is meer dan een korte termijnactie. Het draait om een gedeelde intentie, waarbij alle betrokken partijen dezelfde mate van verantwoordelijkheid nemen en hun kennis en ervaring delen. Deze vorm van samenwerking vraagt van alle partijen een flinke dosis commitment, waarmee uiteindelijk gezamenlijke doelen kunnen worden bereikt. Benieuwd welke voordelen ketensamenwerking met zich meebrengt?

Voorwaarden van succesvolle ketensamenwerking

Succesvol samenwerken is altijd goed, maar ketensamenwerking gaat nog een stapje verder. Wat zijn de voorwaarden van een optimale ketensamenwerking?

  • Alle betrokken partijen hebben een gezamenlijk doel voor ogen dat niet anders kan worden bereikt dan door samenwerking. Belangrijk is om in het beginstadium de verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

  • Er kan ook sprake zijn van een gezamenlijke uitdaging, waarbij samenwerking de meest efficiënte en effectieve manier is om tot een oplossing te komen.

  • Als onderdeel van deze gelijke verhoudingen, delen de partijen hun eigen, specifieke kennis en ervaring. Zo kunnen de afzonderlijke partijen elkaar versterken.

  • Ketensamenwerking is gericht op de lange termijn. Deze vorm van samenwerking is geen eenmalige actie, maar een gedeelde investering van tijd, kennis en ervaring.

Voordelen van een succesvolle ketensamenwerking

Wanneer bovenstaande voorwaarden worden gerespecteerd heeft ketensamenwerking vooral voordelen. Door samen de krachten te bundelen, kunnen er sneller innovatieve oplossingen worden gevonden en doelen bereikt. Daarbij kunnen experts worden uitgenodigd om waardevolle input te geven.

Samen heb je een groter bereik en meer slagkracht. Daardoor kan de markt efficiënter worden benaderd en zijn resultaten eerder zichtbaar. Naast deze korte doorlooptijd zullen ook de kosten lager zijn wanneer er slim wordt samengewerkt. Dit alles zonder enig verlies aan kwaliteit, want door de uiteenlopende kennis en ervaring zal de kwaliteit alleen maar toenemen.

Hoe laat je een ketensamenwerking slagen?

Wat maakt dat een ketensamenwerking slaagt? Ten eerste moeten alle partijen dezelfde doelstelling voor ogen hebben. Daarom is het noodzakelijk om vooraf goede afspraken te maken en individuele verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Daarnaast is het belangrijk om tijdens het proces continu een vinger aan de pols te houden en tussentijds te evalueren. Op basis van de bevindingen kunnen partijen elkaar herinneren aan hun afspraken, waarna er eventueel kan worden bijgestuurd om alsnog het gezamenlijke doel te bereiken.

In het hele proces is heldere communicatie cruciaal. Zowel vooraf, wanneer er doelstellingen worden bepaald, tijdens, als er samen wordt geëvalueerd, en achteraf, wanneer het doel is bereikt. Wat is dan de volgende stap? Ketensamenwerking is immers een duurzaam traject waaruit meer te halen valt dan eenmalig succes. Met de juiste instelling kunnen samenwerkende partijen nog jarenlang successen behalen.

Growers United / Prominent werkt al jarenlang succesvol samen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met Wim van den Berg van Growers United / Prominent: w.vandenberg@growersunited.nl of +31 (0)6 5756 4346.

Prominent is een merk van Growers United UA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en kwaliteitscontrole van het product.

Activeer de shopper om tomaten te eten op verrassende momenten

Bijvoorbeeld bij het ontbijt. Benieuwd naar het positieve effect hiervan?