Kaswarmte voor woonwijk

29 Jun 2005

In Naaldwijk is samen met woningcorporatie Vestia Westland en gemeente Westland een innovatief project gerealiseerd. Woonwijk Hoogeland ziet er op het eerste gezicht heel gewoon uit, maar maakt via een ondergrondse energieopslag gebruik van zonnewarmte uit de semi-gesloten kas van Prominent Groeneweg II.

In Naaldwijk is samen met woningcorporatie Vestia Westland en gemeente Westland een innovatief project gerealiseerd. Woonwijk Hoogeland ziet er op het eerste gezicht heel gewoon uit, maar maakt via een ondergrondse energieopslag gebruik van zonnewarmte uit de semi-gesloten kas van Prominent Groeneweg II.

De tomatenkas werkt als een grote zonnecollector. Overtollige zonnewarmte wordt afgevangen, opgeslagen en in de winter weer teruggebracht in de kas. Maar de kas van Prominent Groeneweg II produceert zoveel zonnewarmte dat hiermee ook een paar honderd woningen van energie voorzien kunnen worden. Deze constatering leverde een bijzondere samenwerking op.

Ondergrondse energieopslag

Het overschot aan zonnewarmte uit de kas wordt opgeslagen in een grondwaterbron onder de Naaldwijkse woonwijk. In de winter wordt dit verwarmde grondwater opgepompt en levert het warmte aan de woningen en andere gebouwen in de wijk. Het gebruikte en afgekoelde grondwater wordt vervolgens opgeslagen in de bodem en in de zomer gebruikt om zowel de kas als de woningen enkele graden te koelen. Om de uitwisseling van warm en koud water te realiseren, zijn zes ondergrondse bronnen aangelegd en loopt er een 1.200 meter lang buizenstelsel tussen de kas en de woonwijk. Met het gebruik van zonnewarmte uit de kas levert Innovatiecentrum Groeneweg een bijdrage aan een beter milieu en blijven de energiekosten voor bewoners beperkt.

Activeer de shopper om tomaten te eten op verrassende momenten

Bijvoorbeeld bij het ontbijt. Benieuwd naar het positieve effect hiervan?