Kritisch kijken naar je distributieproces loont; van producent tot winkelschap

28 Dec 2022

Retailers moeten altijd scherp blijven. Door zich actief te richten op hun distributieproces, blijven hun shoppers ook in 2023 terugkomen.

Met het einde van het jaar in zicht, rijst de vraag ‘Waar staan we nu en waar willen we naartoe?’ De coronapandemie was voor veel retailers een lastige periode, waarin zij continu moesten inspelen op een nieuwe werkelijkheid en bijbehorende behoeften. Maar ook nu, met de huidige inflatie en daaraan gerelateerd koopgedrag van hun shoppers, moeten zij scherp blijven. Enkel reactief reageren is niet de oplossing. Juist door actief in te zetten op zaken als inkoop, distributie, transport en presentatie, houden zij zelf de regie en blijven hun shoppers ook in 2023 terugkomen.

Richt je op zaken waar je (nog wel) invloed op hebt

De stijgende prijzen van energie en grondstoffen raken iedereen – van producenten tot retailers en shoppers – waardoor er over de hele linie steeds minder marge overblijft. Waar valt er dan nog wel winst te behalen? Op zaken waar retailers direct invloed op hebben zoals inkoop, distributie, transport en presentatie. Een veranderende markt vraagt vaak om een nieuwe aanpak. Want door te blijven vertrouwen op bekende methodes loop je op een gegeven moment achter de feiten aan. Daarom is het van belang om kritisch te kijken naar dat wat er kan worden aangescherpt.

Welke verse producten worden waar en wanneer ingekocht?

Retailers hebben vaak een voorkeur voor bepaalde leveranciers, maar past deze relatie nog in het huidige plaatje en zo ja, zijn er eventueel nieuwe afspraken te maken? Wanneer koop je jouw verse producten en waar komen deze vandaan? Zulke zaken hebben invloed op de marge. Belangrijk is om daarbij de versheid en kwaliteit van de producten niet uit het oog te verliezen. Want dat is waarmee retailers zich kunnen onderscheiden van hun concurrentie.

Optimale versheid en kwaliteit van producten als uitgangspunt

Om de versheid en kwaliteit van producten optimaal te houden – vanaf de producent tot op het bord van de consument – is het van belang om kritisch te kijken naar distributie en transport. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de temperatuur en luchtvochtigheid in de opslag en koelwagens? Zodra daar iets niet klopt, heeft dat direct zijn weerslag op de verse producten. Om kwaliteitsverlies te voorkomen moeten alle onderdelen van distributie en transport netjes op elkaar aansluiten. Ook medewerkers die daarbij betrokken zijn moeten kennis van zaken hebben én houden. Goede communicatie en informatievoorziening – tussen alle partijen – is hierin cruciaal.

De verwachting van shoppers op de AGF-afdeling waarmaken

Ook op de winkelvloer hebben medewerkers een verantwoordelijke rol in het proces. Van winkelmanagers tot vakkenvullers; bij iedereen moet het behouden van versheid en kwaliteit voorop staan. Het is daarom van belang dat verse producten overzichtelijk en geordend worden gepresenteerd, zodat shoppers snel hun keuze kunnen maken. Omdat de AGF-afdeling door veel retailers wordt gezien als een destination category, is het zaak om de verwachting van shoppers – een rijk aanbod van verse producten – continu waar te blijven maken. Dat is ook in 2023 waar de meeste winst kan worden behaald; shoppers binnenhalen en behouden.

Growers United / Prominent blijft altijd kritisch naar zichzelf kijken. Benieuwd hoe wij de versheid en kwaliteit van onze producten kunnen garanderen? Neem gerust contact op met Wim van den Berg van Growers United / Prominent: w.vandenberg@growersunited.nl of +31 (0)6 5756 4346.

Prominent is een merk van Growers United UA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en kwaliteitscontrole van het product.

Activeer de shopper om tomaten te eten op verrassende momenten

Bijvoorbeeld bij het ontbijt. Benieuwd naar het positieve effect hiervan?