Nieuws

Jacques Wolbert en zijn zorg voor mens & milieu

Naam : Jacques Wolbert
Leeftijd : 51 jaar
Bedrijf : Coöperatie DOOR
Functie : Manager Quality, Food Safety, Sustainability
Sinds : Mei 2018

Vertel eens wat over je werk?

Ik houd mij bezig met alles wat te maken heeft met kwaliteit, voedselveiligheid én duurzaamheid. En bekijk waar samenhang nodig is of waar onderdelen elkaar kunnen versterken. In de praktijk betekent dit dat ik de keurmeesters aanstuur, die van het verpakkingscentrum maar ook de mannen die de teeltbedrijven bezoeken. Daarnaast beheer ik samen met het kwaliteitsteam het voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren om aan de certificatie-eisen te voldoen van PlanetProof, Global Gap, BRC of IFS? Hebben teelt- of verpakkingsbedrijven daar ondersteuning bij nodig? En welke informatie is voor deze twee partijen relevant om uit te wisselen? Dat zijn zaken die ik organiseer.

Hoe groot is het kwaliteitsteam?

Gelukkig doe ik het inderdaad niet alleen. Op kantoor bestaat het team uit vier medewerkers van DOOR en Prominent, het keurteam op het DC en natuurlijk drie keurmeesters die op de tuin de tomaten, (punt)paprika’s, aubergines en komkommers dagelijks in handen hebben. Aan ons de schone taak om te zorgen dat kwaliteitsbeleid zo effectief mogelijk wordt ingericht.

Welke uitdagingen hebben jullie nog meer?

Er is binnen het bedrijf en bij alle telers zoveel kennis beschikbaar. Dat moeten we op een efficiënte manier beheren. Met een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem bijvoorbeeld. En vanuit het Excellence Centre van DOOR ondersteunen we de telers en verpakkingsbedrijven op deze vakgebieden. Verder is het belangrijk om aandacht te hebben voor het team. Dat zij zichzelf ontwikkelen en blijven groeien. We krijgen bijvoorbeeld te maken met nieuwe ziektes en plagen in het gewas. Hoe gaan we daarmee om en is de voedselveiligheid in het geding? Hoe kan het onder controle gehouden worden en welke middelen en methoden zijn toegestaan? Het blijft iedere dag een uitdaging om met elkaar te blijven verbeteren.

Welke kwesties zijn nog meer actueel?

We zijn onder andere bezig met het verduurzamen van onze verpakkingen. Dus vragen we ons af hoe duurzaam onze huidige verpakkingen eigenlijk zijn. En hoe zorgen we ervoor dat deze voldoen aan de eisen op gebied van voedselveiligheid en de steeds strengere eisen van retailers? Is alternatief materiaal sterk genoeg en geschikt? Alle voorwaarden staan inmiddels op papier, nu gaan we alle verpakkingen toetsen.

Vertel tot slot eens iets over de nieuwe keurapp?

De keurapplicatie QC One gaat straks veel werk van ons overnemen. Geen losse mailtjes meer met Excel bestanden naar telers, maar informatie in een database waar telers zelf hun resultaten kunnen opvragen. De rapportages, slimme koppelingen en een uniforme werkwijze tussen de verschillende locaties, gaan ons veel nieuwe inzichten opleveren. Zo kunnen we werken aan een nog betere kwaliteit en betrouwbaarheid. En daar wordt iedereen blij van!

Terug naar nieuws
Volg ons