NL

"Alleen het beste is goed genoeg"

Kwaliteit

Kies je voor Prominent trostomaten? Dan kies je voor Hollandse kwaliteit. En om deze kwaliteit te garanderen, wordt de trostomaat uitvoerig gekeurd op kwaliteit en houdbaarheid.

Als afnemer reken je erop dat de kwaliteit van de Prominent trostomaat altijd goed is, dat verwachten je klanten tenslotte ook van jou. Daarom wordt de kwaliteit van de trostomaat continu gemonitord. Onze keurmeesters controleren de trostomaat onder andere op gewicht, kleur, aantal vruchten, temperatuur en Brix-waarde.

Kwaliteitsadvies

De keurmeesters zijn niet alleen werkzaam in het verpakkingscentrum, zij komen ook minimaal één keer per week bij telers op het bedrijf. Naast het keuren van de trostomaat die op dat moment verpakt is, adviseren zij de telers ook wat ze moeten doen om de kwaliteit te waarborgen. Wordt je bestelling bij het verpakkingscentrum verwerkt, dan vindt er bij aankomst en vertrek in het verpakkingscentrum nog een extra keuring plaats.

Houdbaarheid

Een belangrijk onderdeel van kwaliteit is houdbaarheid. De keurmeesters besteden daarom dan ook veel aandacht aan houdbaarheid. Vanaf de start van het productieseizoen wordt daarom iedere maand bij elke teler een doos trostomaten opgehaald. Deze productmonsters worden gedurende 10 dagen bewaard bij een constante temperatuur. Door onze focus op houdbaarheid blijft de teler alert op zijn kwaliteit.

Volg ons